Microsoft Word โปรแกรมยอดฮิต ที่คนเรานั้นอาจไม่รู้ที่มา

Microsoft-Wordเมื่อพูดถึงโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นั้น ทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วมีอยู่เยอะแยะมากมาย ที่มีความสามารถในการทำงานส่วนต่างๆที่แตกต่างกัน โดยเรานั้นจะนำโปรแกรมเหล่านี้มาช่วยในการทำงานในด้านต่างๆ โดยจะเลือกโปรแกรมที่มีความสามารถในด้านนั้นมาทำ ซึ่งในโปรแกรมนั้นจะเป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นในเรื่องนั้นๆโดยตรง ซึ่งในวันนี้ เราจะมาพูดถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นโปรแกรมที่ยอดฮิตที่สุด ที่ทุกคนนั้นจะต้องมีโหลดเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโน๊ตบุ๊คของตน เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในเรื่องของการทำงานเอกสารต่างๆทั้งในบริษัท หรือแม่แต่การทำการบ้านของเด็กนักเรียนที่เอาไว้ในการทำการบ้านส่งคุณครู ซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องงานเอกสารแล้วนั้น ทุกคนก็จะรู้ทันทีอยู่แล้ว เพราะจะมีเพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่ยอมรับในการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆ นั้นก็คือ โปรแกรม Microsoft Word เพราะเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในเรื่องของเอกสารโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารในรูปแบบใดก็ตาม Microsoft Word นั้นสามารถที่จะทำได้หมดทั้งสิ้น โดยโปรแกรมนี้นั้น ถูกออกแบบมาโดยไมโครซอฟต์ และถูกเปิดตัวมาในปี ค.ศ.1984 โดยมีชื่อในสมัยนั้นว่า มัลติ-ทูล เวิร์ด ซึ่งต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ ให้เป็นที่เข้าหูของผู้คนมากยิ่งขึ้น และสามารถที่จะจำได้ง่าย จึงตั้งเป็นโปรแกรม Word ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาจากไมโครซอฟต์นั้น จึงเรียกโปรแกรมนี้รวมกันว่า Microsoft Word เพราะเป็นคำที่ดูสละสลวย และจำได้ง่าย จึงได้ใช้ชื่อนี้มาตลอดมา ซึ่งโปรแกรมนี้นั้นมีเวอร์ชั่นอยู่มากมายมาก เพราะต้องอัพเดทและพัฒนาโปรแกรมให้มีเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกต่อมนุษย์ให้ได้มากที่สุด และสามารถที่จะทำได้ในทุกรูปแบบของประเภทงานเอกสาร ซึ่งยังเป็นโปรแกรมที่สามารถประมวลคำได้อีกด้วย