Thursday, April 9
Shadow

For PC

รู้หรือเปล่า? ประโยชน์ของ Microsoft PowerPoint คืออะไร

รู้หรือเปล่า? ประโยชน์ของ Microsoft PowerPoint คืออะไร

For PC
เมื่อพูดถึงคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จัดเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยในการดำเนินความสะดวกของมนุษย์เราในยุคปัจจุบัน ซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นจัดเป็นหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ เพราะในโลกของมนุษย์นั้นทุกคนจะต้องมีหน้าที่เป็นของตน ต้องมีงานทำเพื่อหาเลี้ยงชีพ หรือแม้แต่กระทั่งเด็กที่จะต้องมีหน้าที่ในการเรียนหนังสือ ซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งเด็กๆนั้นก็มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก (more…)
Microsoft Word โปรแกรมยอดฮิต ที่คนเรานั้นอาจไม่รู้ที่มา

Microsoft Word โปรแกรมยอดฮิต ที่คนเรานั้นอาจไม่รู้ที่มา

For PC
เมื่อพูดถึงโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นั้น ทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วมีอยู่เยอะแยะมากมาย ที่มีความสามารถในการทำงานส่วนต่างๆที่แตกต่างกัน โดยเรานั้นจะนำโปรแกรมเหล่านี้มาช่วยในการทำงานในด้านต่างๆ โดยจะเลือกโปรแกรมที่มีความสามารถในด้านนั้นมาทำ ซึ่งในโปรแกรมนั้นจะเป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นในเรื่องนั้นๆโดยตรง ซึ่งในวันนี้ เราจะมาพูดถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นโปรแกรมที่ยอดฮิตที่สุด ที่ทุกคนนั้นจะต้องมีโหลด (more…)