รู้หรือเปล่า? ประโยชน์ของ Microsoft PowerPoint คืออะไร

Microsoft-PowerPointเมื่อพูดถึงคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จัดเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยในการดำเนินความสะดวกของมนุษย์เราในยุคปัจจุบัน ซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นจัดเป็นหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ เพราะในโลกของมนุษย์นั้นทุกคนจะต้องมีหน้าที่เป็นของตน ต้องมีงานทำเพื่อหาเลี้ยงชีพ หรือแม้แต่กระทั่งเด็กที่จะต้องมีหน้าที่ในการเรียนหนังสือ ซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งเด็กๆนั้นก็มีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล หรือการทำการบ้านต่างๆ ซึ่งก็ไม่ต่างกับคนทำงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานและพัฒนาในส่วนของงานของตน โดยคอมพิวเตอร์นั้นจะมีเครื่องมือที่มีความสามารถเฉพาะอย่างเป็นอย่างดี โดยมนุษย์นั้นจะเลือกใช้โปรแกรมต่างๆที่มีความสามารถในด้านนั้นนั้นมาทำงาน ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรม Microsoft PowerPoint โปรแกรมที่ใช้ในเรื่องของการนำเสนองานต่างๆ ซึ่งโปรแกรมนี้นั้นสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายประเภท เช่น การนำเสนอสินค้า การบริการ หรืองานต่างๆที่ต้องมีการ present ให้กับผู้อื่น เพื่อให้คนที่ฟังหรือลูกค้าของเรานั้นเกิดความเข้าใจที่ตรงกันกับเรา ซึ่งจัดได้ว่าเป็นโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกโปรแกรมหนึ่ง และเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ผู้ที่มีโน๊ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์นั้นควรที่จะมีติดเครื่องเอาไว้ เพื่อในการใช้งาน โดยโปรแกรมนี้นั้นก็จัดได้ว่าเป็นโปรแกรมในตระกูล Microsoft Office ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอีกด้วย โดยความสามารถของโปรแกรมนี้นั้นก็สามารถทำได้มากมายหลายอย่าง ดังนี้

1.เป็นโปรแกรมส่วยหนึ่งที่ใช้ในการนำเสนองาน โดยสามารถใส่ตัวอักษร รูปภาพ คลิป หรือตัวการ์ตูนต่างๆที่สามารถเคลื่อนไหวได้

2.การทำงานของมันนั้นจะแบ่งออกมาเป็นหน้าๆ โดยเรียบร้อย และสามารถใส่สีพื้นหลังให้เข้ากับงานที่เราจะนำเสนอก็ได้ เพื่อเพิ่มในเรื่องของความสวยงาม

3.สามารถตกแต่งตัวอักษรให้มีความสวยงามได้ด้วย WordArt

4.สามารถสั่งรันแบบอัตโนมัติได้