Sunday, May 19

For Mobile

คุณคิดว่าโปรแกรม Firefox ดีอย่างไร

คุณคิดว่าโปรแกรม Firefox ดีอย่างไร

   ถ้าพูดถึงโปรแกรมเบราเซอร์คุณก็คงรู้ว่าเบราเซอร์ในปัจจุบันนั้นมีไม่มาเท่าไหร่ที่ผู้คนส่วนมากนั้นนิยมใช้งานในปัจจุบันนี้เพราะโปรแกรมเบราเซอร์ที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นเบราเซอร์ที่มีการอัพเกรดอยู่ตลอดเพื่อทำให้เบราเซอร์นั้นมีประสิทธิภาพอย่างมากผู้คนจึงนิยมใช้กันโปรแกรมเบราเซอร์ในปัจจุบันนั้นก็มีมากอยู่แต่ส่วนมากแล้วผู้คนจะไม่ค่อยรู้จักกันเพราะเบราเซอร์เหล่านั้นยังไม่เป็นที่นิยมของผู้คนส่วนใหญ่จึงทำให้เบราเซอร์เหล่านี้มีผู้คนที่รู้จัก (more…)
คุณเชื่อไหม Google Chrome เป็นโปรแกรมซอฟแวร์ที่คนใช้เยอะที่สุด

คุณเชื่อไหม Google Chrome เป็นโปรแกรมซอฟแวร์ที่คนใช้เยอะที่สุด

  ซึ่งโปรแกรมซอฟแวร์รวม ๆ แล้วเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยตรง โดยโปรแกรมซอฟแวร์นั้นมีหลายรูปแบบเป็นโปรแกรมที่ผู้คนใช้อยู่ในปัจจุบันโดยความสามารถของโปรแกรมซอฟแวร์แต่ละตัวนั้นจะมีข้อแตกต่างโดยเห็นได้ชัดเจนเพราะโปรแกรมซอฟแวร์แต่ละตัวนั้นถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เฉพาะของตัวโปรแกรมเอง โดยในปัจจุบันนี้โปรแกรมซอฟแวร์ได้ถูกออกแบบขึ้นหลายโปรแกรมและแต่ละโปรแกรมนั้นมีการอัพเดทเวอร์ชั่น (more…)