Sunday, January 20

Author: admin

คุณเชื่อไหม Google Chrome เป็นโปรแกรมซอฟแวร์ที่คนใช้เยอะที่สุด

คุณเชื่อไหม Google Chrome เป็นโปรแกรมซอฟแวร์ที่คนใช้เยอะที่สุด

  ซึ่งโปรแกรมซอฟแวร์รวม ๆ แล้วเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยตรง โดยโปรแกรมซอฟแวร์นั้นมีหลายรูปแบบเป็นโปรแกรมที่ผู้คนใช้อยู่ในปัจจุบันโดยความสามารถของโปรแกรมซอฟแวร์แต่ละตัวนั้นจะมีข้อแตกต่างโดยเห็นได้ชัดเจนเพราะโปรแกรมซอฟแวร์แต่ละตัวนั้นถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เฉพาะของตัวโปรแกรมเอง โดยในปัจจุบันนี้โปรแกรมซอฟแวร์ได้ถูกออกแบบขึ้นหลายโปรแกรมและแต่ละโปรแกรมนั้นมีการอัพเดทเวอร์ชั่น (more…)
โปรแกรม Adobe Photshop สามารถทำอะไรได้บ้าง

โปรแกรม Adobe Photshop สามารถทำอะไรได้บ้าง

โดยโปรแกรมทั่วไปแล้วจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งโปรแกรมซอฟแวร์นั้นจะเป็นโปรแกรม Support คอมพิวเตอร์โดยตรง ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะมีหน้าที่ที่ต่างกันและความสามารถของแต่โปรแกรมนั้นแตกต่างกันอย่างมากหรือโปรแกรมบางตัวอาจจะทำหน้าที่เหมือนกันแต่คนละยี่ห้อก็เป็นได้ โดยโปรแกรมซอฟแวร์หลัก ๆ ของคอมพิวเตอร์นั้นก็มีไม่มากนักเพราะโปรแกรมที่จำเป็นจริง ๆ ก็มีไม่กี่โปรแกรมนอกนั้น (more…)
Windows 98 ต่างจาก Windows ใหม่ ๆ อย่างไร

Windows 98 ต่างจาก Windows ใหม่ ๆ อย่างไร

Windows นั้นสำคัญต่อคอมพิวเตอร์มากเพราะถ้าไม่มี Windows ก็ไม่สามารถที่จะเล่นคอมพิวเตอร์ได้อย่างแน่นอนเพราะการที่จะเล่นคอมพิวเตอร์นั้นต้องลงโปรแกรมซอฟแวร์มากมายเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์นั้นเล่นได้อย่างสมบูรณ์ โดยโปรแกรมซอฟแวร์นั้นช่วยเสริมให้คอมพิวเตอร์สมบูรณ์และเล่นได้ตามปกติจึงทำให้โปรแกรมซอฟแวร์นั้นมีเยอะมากแต่ที่หลัก ๆ แล้วก็คือโปรแกรม Windows ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของโปรแกรม (more…)